785 472 890 gabinetneuro@onet.pl

Dla dzieci

Terapia neurologopedyczna dzieci

 • niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
 • zespół mózgowego porażenia dziecięcego
 • sprzężone zespoły chorobowe
 • niepłynność mówienia
 • opóźniony rozwój mowy
 • dysfunkcje układu nerwowego
 • zespoły genetyczne
 • spektrum autyzmu

Terapia logopedyczna dzieci

 • wady wymowy
 • niepłynność mowy (jąkanie)
 • opóźniony rozwój mowy

Joanna Zadrozińska

785 472 890

gabinetneuro@onet.pl

Mobilny gabinet neurologopedyczny funkcjonuje na terenie gminy Dębno i okolic (województwo zachodniopomorskie i lubuskie)

Mobilny gabinet neurologopedyczny
funkcjonuje na terenie gminy Dębno i okolic (województwo zachodniopomorskie i lubuskie)

Przychodnia, ul. Kościuszki 17,
74-400 Dębno